เ ครีย ดหนัก คุณลุงมาผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ ผ ลกระท บจากวิกฤตไม่มีเ งิ นจ่าย

คุณลุงมาผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ

เ ครีย ดหนัก คุณลุงมาผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ ผ ลกระท บจากวิกฤตไม่มีเ งิ นจ่าย

เรียกได้ว่าในภาวะสถานกา รณ์ CV19 ที่ยังไม่คลี่คลายหลายอาชีพได้รับผ ลกระท บเต็ม ทำให้เกิ ดคว ามเครี ยด ตลาดปิด ร้านอาหารปิด และบางครั้งเปิดร้านก็แทบจะไม่มีลูกค้ามาซื้อด้วยซ้ำ ล่าสุ ด เพจ เจาะเลนส์ข่าว ได้โพสต์คลิประบุข้อคว ามว่า ลุงไม่สะดวกจะไปจ่ายค่าไฟและเนื่องจาก CV19 ทำให้ไม่มีรายได้ไม่มีเ งิ นเลยมาทำเ รื่ อ งของผ่ อนผั นแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ก็ต ามคลิป

ผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ

ผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ

ซึ่งในคลิปดังกล่าวคุณลุงเสื้อสีเหลืองมาทำเ รื่ อ งขอผ่ อนผั นจ่ายค่าไ ฟ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำให้ได้ จึงเกิ ดคว ามเ ครีย ดและตะโกนออกไปว่า CV19 พวกคุณอยู่บ้านได้เป็นเดือน พวกผมทำมาหากินทำมาหากินกันไม่ได้ ผมขอ นี้ไม่ได้หรอ

ผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ

เครี ยดขอผ่ อนผั นค่าไ ฟ

ผ่อนผั นชำระค่าไ ฟ

เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะคะ

ดูคลิปที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *