สธ.ชงด่ วน ศบค.ใช้มาตรการเข้ม งดออกจากเคหส ถาน 14 วัน

งดออกจากเคหส ถาน 14 วัน

สธ.ชงด่ วน ศบค.ใช้มาตรการเข้ม งดออกจากเคหส ถาน 14 วัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.ค.64 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์ C V-19ว่า

จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินกรณี C V-19(EOC) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศบค. และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในพื้นที่ กทม. เห็นตรงกัน ว่า จะมีการเสนอ ศบค.ในการยกระดับมาตรการทางสังคม

งงดออกจากเคหส ถาน 14 วัน

โดยเฉพาะ การจำกัดการเดินทาง อยู่บ้านหยุดเชื้ อเพื่อชาติ ไม่ออกจากเคหสถาน เว้นไปหาอาหาร พบแพทย์ และฉีดวัคซีน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ย งทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

แต่ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่จำเป็นยังเปิดได้ โดยใช้ในพื้นที่เสี่ย งและกันชน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

วันนี้พบตัวเล ขติด C V-19 สูงกว่า 7 พันราย สะสมกว่า 2.8 แสนราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการระบา ดในกทม.และปริมณฑล และแพร่ระบา ดไปยังต่างจังหวัด ดูจากตัวเ ลvสะสม ทำให้ผู้ป่ว ยมีความจำเป็นต้องใช้เตียงเพิ่มขึ้น

งงงดออกจากเคหส ถาน 14 วัน

จึงต้องหามาตรการและเร่งทำให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการควบคุมโร ค ซึ่งจะมีการใช้วั คซี น ประกอบกับการตรวจหา C V-19 โดยจะใช้แรทบิทเอนติเจนเทสเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวว่า เบื้องต้นจะเสนอให้ใช้มาตรการนี้ในระยะเวลา 14 วันตามระยะฟักตัวของโร ค ซึ่งมาตรการนี้จะเหมือนกับมาตรการช่วงเม.ย.2563 ร่วมกับการเร่งฉี ดวั คซี น หากได้รับความร่วมมือเชื่อว่าผู้ติดเชื้ อจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *