ดร าม่ า ร้านค้าโอด ยอดขาย 2.4 ล้าน ถูกเก็ บ ภ าษี 80,000 บาท

ถูกเก็ บ ภ าษี

ดร าม่ า ร้านค้าโอด ยอดขาย 2.4 ล้าน ถูกเก็ บ ภ าษี 80,000 บาท

จากกร ณีแม่ค้าออ นไลน์ ที่ จ.ขอนแก่น โพสต์ข้อคว าม ตั ดพ้อลงโซเชี ยลว่าถูกเก็ บ ภ า ษีย้อนหลัง กว่า 92,257 บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการอื่น ของรั ฐ บ าล เกิ ดเสียงวิพา กษ์วิจา รณ์กันเป็นอย่ า ง ม าก

ล่าสุ ด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก Phai Pai ได้โพสต์เล่าเ รื่ อ งหลังไปเสี ย ภ าษีมา ยอดขาย 2,300,000 บาท หั ก ล ดห ย่ อ นแล้วต้องจ่าย 80,000 บาท ทำเอาตกใจหนักม าก โดยระบุว่า

ถูกเก็ บ ภ าษี

ไปยื่นเสี ย ภ าษีวันนี้กลับบ้านแทบไม้ทัน ยอดขาย 2,300,000 หั ก ล ดห ย่ อนแล้วต้องจ่าย 80,000 ไม่มีเ งิ นจ่ายครับกลับบ้านก่อน ขอคำแนะนำจากเพื่อนในกลุ่มหน่อยครับ

แ ย่ ม าก ถ้าจะทำโครงการมากระตุ้ นเศรษฐ กิจแบ บนี้ แต่มาขู ดรีดกับผู้ประกอบการรายย่อย เดือนนี้แต่ล่ะร้านที่เข้าร่วมโครงการเจ็ บหนักทุกร้าน ร้านเราก็เจ็ บวันนี้เจอไป+ค่าปรับด้วย5หมื่นกว่า เหลือย้อนหลังว่าจะยื่นจ่ายได้ไหม1แสน2หมื่นกว่า ยอดขาย 2.4 ล้าน ปรับจด vat ช้า

อยู่ที่สรรพากรนะว่าเขาจะเขี้ยวเรา ไหนบางที่เขาจะช่วยหาตัวหักลบให้เราจ่ายเบาลงแบบเห็นใจกันนะคะ แต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็ย ากจ่ายเต็มแน่

เอาใบกำกับภ าษี ไปหั ก ล ดหย่ อนค่ะ หรือใช้พวกประกั น ชี วิต กองทุนรวม พวกหุ้น ก็ช่วยหั กได้ค่ะ มีคู่สมรส บุตร พ่อแม่ หั กได้อีกค่ะ

ถูกเก็ บ ภ าษี
เป็นเ รื่ อ งที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังกัง ว ลกันเป็นอย่ างม ากในตอนนี้ ต้องศึกษาเ รื่ อ งภ าษีให้ดี จะได้รู้แล้วละเอี ยด จะต้องทำยังไงถึงจะไม่ได้จ่ายภ าษีเยอะ

ถูกเก็ บ ภ าษี

ขอบคุณที่มาจาก Phai Pai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *