ล อ งวัด ความย าวแขน ด้วย 1 คืบ บ่ งบ อกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

ความย าวแขน

ล อ งวัด ความย าวแขน ด้วย 1 คืบ บ่ งบ อกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

อวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นก็คือ มือ หากเราเ สียในส่วนนี้ไป เราจะสามารถใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตในชีวิตจำวันได้น้อยลง มีความลำบาก นอกจากนี้ที่มือนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญมากของเราแล้วนั้น ยังสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพและตัวตนของเราได้ ไปดูกันเลยค่ะว่าสามารถบอกได้อย่างไร

วิธีการดูง่ายก็คือ กลางเมืองออกมาประมาณ 1 คืบ จากนั้นให้นำหัวแม่โป้งของเราวางไว้ที่ข้อพับ(ของข้อศอก) ให้คุณสังเกตว่านิ้วกลางของเรานั้นแต่ไปถึงข้อมือหรือไม่

ความย าวแขน

ถ้านิ้วกลางของคุณแ ต ะไม่ถึงข้อมือ

แสดงว่า คุณนั้นเป็นคนที่มีความใจกว้าง แต่ทำการค้าขายไม่ค่อยขึ้น เพราะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่ใจกว้างมากเกินไป มีอะไรที่ไปขายคุณก็จะแถมจะยกให้เขาไปเสียหมด ตามการค้านั้นจะทำให้คนข า ดทุนย่อยยับ ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ความย าวแขน

ถ้านิ้วกลางแตะถึงข้อมือ

แสดงว่า คุณเป็นคนที่มีความฉลาด รอบรู้ เป็นคนที่มีคว ามเ ชื่ อมั่นในตัวเองสูงมาก และยังเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในทุกเ รื่ อ ง ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเรียน การใช้ชีวิต จนบางครั้งคุณชอบเก็บหลายอย่างมาคิดในเวลาเดียวกันจะทำให้คุณเ ค รี ย ดได้

บททดสอบนี้เป็นเพียงบททดสอบง่ายที่สามารถบ่งบอกพฤติก ร ร มบุคลิกและนิ สั ยในภาพรวม ถือเป็นการเก็บข้อมูล แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคนอย่างไร ขอเพียงคนใช้ชีวิตให้มีความสุข แก้ไขปัญหาในทุกเ รื่ อ งที่เกิ ดขึ้นมาได้ด้วยความสุข คุณก็จะมีความสุข เพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก FW Line

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *