เช็ กสิทธิรับเ งิ นม.33 เคาะลงทะเบียนรับ 4,000 ให้สิทธิ 2 รูปแบบ

ม.33

เช็ กสิทธิรับเ งิ นม.33 เคาะลงทะเบียนรับ 4,000 ให้สิทธิ 2 รูปแบบ

โครงการ “ม33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือเยียวย าแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ ร คโควิด – 19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย าคนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้สิทธิร่วมโครงการ มีเงื่อนไขคุณสมบัติ คือ

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

5.และไม่มีเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ นรวมกันเกิน 500,000 บาท

ม.33

เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการรับสิทธิ

15-21 มีนาคม 2564 ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

15 – 28 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิิ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 รัฐบาลจะเริ่มโอนเ งิ นผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ถือเป็นกลุ่มแรกที่คุณสมบัติผ่าน ลงทะเบียนใช้สิทธิตามปกติ

ยังมีอีกกลุ่มที่ถูก ตั ดสิทธิ และยื่นทบทวนสิทธิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่า ในกรณีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33 เรารักกัน

ขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564

ม.33

กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

กลุ่มนี้รัฐบาล จะโอนเ งิ นเข้า แอปเป๋าตัง ในวันจันทร์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ละ 2,000 บาท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเ งิ นเยียวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเ งิ นประมาณ 37,100 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับไปยัง นายทศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เ ลvาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ ในเ รื่ อ งของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อรั กษ าสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *