เผยเงื่อนไขรับเ งิ น ให้สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท

เงื่อนไขรับเ งิ น

เผยเงื่อนไขรับเ งิ น ให้สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท

วันที่ 9 ก.พ. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเ งิ นค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ วงเ งิ นรวม 28,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน

เงื่อนไขรับเ งิ น

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการจ่ายเ งิ นจะมีการชี้แจงในภายหลังอีกครั้ง

เงื่อนไขรับเ งิ น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงวงเ งิ นงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 วงเ งิ นรวมทั้งสิ้น 28,046 ล้านบาท จากที่คณะกร รมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่ 18 มิย.63 วงเ งิ น 56,093 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดื อ ด ร้ อ นให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเ งิ นจ่ายข า ดก่อนในเบื้องต้นก่อน ไร่ละ 500 บาท โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายเ งิ นให้เกษตรกรแล้ว 4.645 ล้านครัวเรือน วงเ งิ น 26,756 ล้านบาท

วันนี้ ครม.ได้อนุมัติการจ่ายเ งิ นในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ ซึ่งรวมเพิ่มกรอบวงเ งิ นงบประมาณสำหรับสนับสนุนเ งิ นช่วยเหลือเกษตรกร อีกจำนวน 28,046 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *