ใครสายทำบุญ จะรู้ถึงการกรวดน้ำแบบถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง

การกรวดน้ำ

ใครสายทำบุญ จะรู้ถึงการกรวดน้ำแบบถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง

การเข้าวัดทําบุญ สิ่งสำคัญหลังจากนั้นโดยตามความเ ชื่อของคนโบราณมักจะทำการ กรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญแผ่กุศลที่เราได้ทำไปให้กับผู้ที่จากไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวร หรือเป็นคนที่เราได้ทำผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ เมื่อเรานึกถึงเขาคนนั้น ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราทำส่งไปให้

แต่การกรวดน้ำนั้น ถ้าอย า กจะให้บุญส่งไปถึงและได้ผลบุญอันสูงสุด เราจะต้องกรวดน้ำอย่างถูกวิธี ทุกขั้นตอน ซึ่งวันนี้เราได้มีวิธีการกรวดน้ำแบบถูกต้องที่จะได้ผลบุญมาก จะต้องทำอย่างไรหลายคนยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตนเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดา ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วย เหลือเราทำให้เรานั้นไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคลๅดจากภัยต่ายได้

การกรวดน้ำ

กรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การที่เรากรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดา จะเป็นการดีต่อตัวเรา หลังจากตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเสร็จ การกรวดน้ำจะเป็นตัวช่วยเปิดทางให้ชีวิตของเราราบรื่น ปัญหาใดที่เข้ามาเราก็สามารถก้าวผ่ านไปได้ ขั้นตอนการกดน้ำให้กับเหล่าเทวดาและนั่นคือ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้น ให้ส ว ด บ ท ค า ถ า นี้ ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธ ร ณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยๅน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อ สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้ น จากความทุ กข์ เ รื่ อ งที่ทำให้ทุ กข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชๅติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภ พ ภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศ ล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนแห่งใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญ ได้โปรดกลายเป็นโ ภ ค ทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปเทอญ

การกรวดน้ำ

กรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่า การอ ธิษฐ านจิต แล้วอย่ๅลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่งทานที่ยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น สดใส ในทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คำคม ข้ อ คิ ด ชีวิต ธรรมะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *