โบรา ณเขาว่า ห้ ามปลูก 6 ต้นไม้ไว้ในบ้านเด็ ดข าด โช คล าภหา ย

โบรา ณเขาว่า ห้ ามปลูก 6 ต้นไม้ไว้ในบ้านเด็ ดข าด โช คล าภหา ย

1. ต้น ซ่ อ น กลิ่น

มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อน ชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลตามชื่อ ซึ่งหากนำมา

ปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเกิ ดปัญ ห ากันขึ้น

2. ต้นมะรุม

ผู้คนจะมารุ มข่ มเหง มีเ รื่ อ งร้ า ย โหมกร ะ ห น่ำ รุ มล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข ต้นมะรุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็นที่สุด

โบราณว่าไว้ ห้ ามปลูกต้นไม้นี้ไว้ในบ้าน อั ปมงคล สลั ดโช ค ล า ภออกจากบ้าน

3. ต้น งิ้ ว

ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมี ชู้ แต่หากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองค์กร อาคารสำนักงาน หรือสวนอาหารบางแห่ง ก็ไม่เป็นไร เพราะงิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และดูงามตา

4. ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อั ปมงคล แต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อกันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิ ทธิ์ เหมาะสำหรับปลูกตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์มากกว่า

5. ต้นหลิว หลิว

คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็น

สัญลักษณ์คล้ายคนโศกเ ศ ร้ า เห็นเข้าทำให้อ า ร มณ์เ ศ ร้ าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมาสู่ขอและ

ต้องเป็นสาวแก่ทึนทึกไปจน ต า ย … – สลัดได : ไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเช่นกัน เพราะหมายถึง การสลัดโ ช ค ล าภออกไปจากบ้าน

6. ต้นชบา

“ชบา” เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีสวยงามสะกดตา แต่คงมีน้อยคนที่รู้ว่าชบานั้นไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพราะชบา มักจะออกดอกบานสะพรั่ง มีสีสันสวยงาม แต่รู่นทวดนั้น ต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าห้ าม เพราะดอกชบานั้น มักจะถูกนำไปใช้ เมื่อเกิ ดเ รื่ อ งที่ร้ า ย เช่นนำไปสวมคอหนุ่มสาวที่ลักลอบไ ด้ เ สี ย กั น รวมทั้งนำไปสวมคอนักโท ษ ป ร ะ ห า รอีกด้วย จึงเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้สื่อถึงการคบ ชู้และการล า จ า ก

ขอขอบคุณที่มาจาก daidee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *