โ ชคหล่นทั บ 4 วันเกิ ด เตรียมถูกห ว ย รางวัลใหญ่ ด วงขาขึ้นจะมีบ้านมีรถ หมดห นี้หมดสิน

รางวัลใหญ่

โ ชคหล่นทั บ 4 วันเกิ ด เตรียมถูกห ว ย รางวัลใหญ่ ด วงขาขึ้นจะมีบ้านมีรถ หมดห นี้หมดสิน

วันนี้เราจะพาเพื่อน มาดู 4 วันเกิ ด ที่จะถูกห ว ยรางวัลใหญ่ ด วงขาขึ้น ด วงดีสุด ในรอบ 10 ปีเลยทีเดียว มีทั้งบ้าน รถ เเละหมดห นี้ ชีวิตได้ลืมตาอ้าปาก มาดูพร้อมกันเลยว่ามีวันเกิ ดใดบ้าง

รางวัลใหญ่

อันดับที่ 4 คนเกิ ดวันพุธด วงชะตาเป็นคนอ า ภั พเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ เเต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเ บี ย ดเ บี ย นมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเราลำ บ า ก บากหน้าไปหาไปขอความช่วยเหลือ ไปยืมกลับพูดจา เ สี ย ด สี เ เ ข ว ะเราอย่างไม่ใยดี อย่างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำ บ า ก 3 ครั้ง

เเละจงร ะวั งให้หนักเพราะท่านด วงจากไม่เคยมี วันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เ งิ นไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิ บล้อถูกห ว ย ให้ร ะวั งนิ สั ยเห ลิ งตัวเองให้ดี ตอนมีไม่รู้จั กเก็บจักออม มีกี่ล้านก็ไม่เหลือ ช่วงเวลาตั้งเเต่ 1 กุมภาเป็นต้นไป จนถึงเมษา คุณมีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเล ขมีโอกาสได้รับรางวัลหลายเเสนบาท

หากใช้เ งิ นเป็นมีคนเเนะนำเ รื่ อ งธุรกิจดี ตั้งตัวได้เลย การ เ สี่ ย ง ด วงจากสลากให้ซื้อกับคนขายเร่ชายหนุ่มผมหยักศกที่เร่ขายอยู่ตามป้ายรถเมล์ง จะถูกโฉลกกับด วงคุณ เปรียบเหมือนราชรถมาเกย มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเล ขเป็น ห ลั  กเเสน อ่ า นเเล้วดี เเ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอเเต่สิ่งดีในชีวิต โช ค ล า ภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

อันดับที่ 3 คนเกิ ดวันจันทร์เกณฑ์ด วงชะตาคนเกิ ดวันนี้โดยมาก มักจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเเบบพ่อเเม่พี่น้องเหมือนครอบครัวอื่นสักเท่าไหร่ ทำให้ลึก เหมือนข า ดความอบอุ่นเเต่ไม่รู้ตัวเอง พอโตมาเลยอย า กสบาย เลยทำให้มีนิ สั ยทะเยอทะย านอย า กมีกินมีใช้มาก อย า กร วย ไม่อย า กให้ใครมาดูถู ก

วัยเด็กมักถูกเพื่อนบ้าน ส บป ร ะ ม าท ดู ถู กต่าง นา มักถูกเพื่อนบ้านเอาไปเปรียบเทียบกับลูกตัวเอง เเต่สิ่งนั้นช่วยผลักดันให้มีความมุมานะ เกิ ดพลังใจฮึดสู้จนสุดท้ายประสบความสำเร็จ คนเกิ ด วันนี้ต่อให้จะเป็นคนเรียนไม่สูงมาก เเต่ปัญญากลับดีมาก ไหวพริบดี ฉลาดกว่าเจ้านายตัวเองที่ทำงานด้วยเสียอีก

เเต่อย า กเต ือนว่า ความฉลาดของคุณอาจเป็นอั น ต ร า ย ต่อตัวคุณเอง หากไปเกินหน้าเกินตาเจ้านาย ไปรู้ดี อ วดรู้เกินว่าเขา คนจะหมั่นใส้เอา ทำอะไรเเต่พอดี ให้ร ะวั งภัยประจบจากเครือญาติพี่น้องของตน จะทำเดื อด ร้ อ นใจ ช่วงเวลาตั้งเเต่ 1 กุมภาย าวไปจนถึงกลางเดือนเมษา มีเกณฑ์ได้ลา ภก้อน ใหญ่ จากตัวเ ล ข เเละการร่วมลุ้นโชค จากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล

มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายเเสนบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาเ งิ นตั้งตัวได้เลย การ เ สี่ ย ง ด วงจากสลากให้ซื้อกับหญิงเเม่ให้มาไม่ครบขาวเตี้ยที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าจะถูกโ ฉ ล กกับด วงคุณ เพราะห้างเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจับจ่ายใช้เ งิ นเยอะต่อวันเป็นเเสนเป็นล้าน

มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเ ล ขเป็นหลักเเสน อ่ า นเเล้วดี เเ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประส บพ บเจอเเต่สิ่งดีในชีวิต โ ช ค ล า ภ มากมายด้วยเทอญ สาธุ

รางวัลใหญ่

อันดับที่ 2 คนเกิ ดวันศุกร์ด วงชะตาคนเกิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะด วงท่านขึ้นอยู่กับปากเลย ปากท่านสามารถพาท่านร วยเเละปากท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลยเหมือนกัน ด้วยนิ สั ยเป็นคนตรง ซื่อ ไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจ เอาได้

ยิ่งถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นเจ้านาย เป็นหัวหน้า ที่ให้คุณให้โทษในเ รื่ อ งหน้าที่การเ งิ น เ รื่ อ งเ งิ นดาวน์เ งิ นเดือน ท่านจะลำบากเอาได้ ฉะนั้นร ะวั งคำพูดตัวเองให้มาก คนเกิ ดวันนี้ส่วนมากจะรูปร่ า งหน้าตาดี เเต่อ า ภั พ จะร วยจะสบายต้องย้ายที่อยู่ เพราะอยู่บ้านเกิ ดที่เดียวจะเจริญย าก ต้องไป มา กับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญ
ชะตามักดลให้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา เจ้า ชู้ร ะวั งเ รื่ อ งไปผิดผั วผิ ด เ มี ยคนอื่น ช่วงเวลาตั้งเเต่ 1 กุมภาเป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนพฤษภา มีเกณฑ์ได้ลา ภก้อนใหญ่ จากตัวเ ล ขเเละการร่วมลุ้นโชค จากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายล้านบาท

หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปล ดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ เเละเอาเ งิ นตั้งตัวทำธุรกิจเล็กได้เลย การ เ สี่ ย ง ด วงจากสลากให้ซื้อกับสาวเเรกรุ่นที่มาช่วยเเม่ขายตามตลาดสดตลาดกับข้าวเช้า เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้คนตื่นมาด้วยใจเบิกบานมาซื้อของกินไปรับประทานกันอิ่มท้องสบายใจ

จะถูกโฉลกกับด วงคุณมาก มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเ ล ขเป็นหลักล้านบาท อ่ า นเเล้วดี เเ ช ร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอเเต่สิ่งดี ในชีวิต โช ค ล า ภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

อันดับที่ 1 คนเกิ ดวันเสาร์ ด วงชะตามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมาก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้ร ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มาก โบราณท่านว่าคบคนพ า ลคนพ า ลพาไปหาผิด เเยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงาน ไม่งั้นชะตาชีวิตท่านเจริญย าก ร วยย ากบอกเลย เพราะด วงท่านโดยปกติหากพบพ า ลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดี อยู่เเล้ว

อย่าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิดทำชั่ วติดเหล่า ย า ปลาปิ้ง ผู้หญิงเ ด็ ดข า ด เเละการพนั น อย่าไปยุ่ง ลึก ท่านเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยมีพิ ษมีภับกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง ชะตาชีวิตจะร ว ยได้ ต้องผ่านความลำ บ า กหลายครั้ง เป็นบททดสอบ

สุขภาพร ะวั งเ รื่ อ งการกินเเละน้ำหนักไว้หน่อย อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้ ช่วงเวลาตั้งเเต่ 1 กุมภาจนถึงสงกรานต์ มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จากตัวเ ล ข มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายสิบล้านบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ เเละเอาเ งิ นตั้งตัวทำธุรกิจเล็ก ได้เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก chitlompost

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *