หลายคนไม่รู้ เ งิ นประกันสังคม รับคืนได้แ ค่ทำตามเงื่อนไข บางคนได้เกือบแสนแต่ไม่รู้

ประกันสังคม

หลายคนไม่รู้ เ งิ นประกันสังคม รับคืนได้แ ค่ทำตามเงื่อนไข บางคนได้เกือบแสนแต่ไม่รู้

สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนทุกคนที่ต้องจ่ายเ งิ นสมทบประกันสังคมทุก เดือน แต่เราเคยสงสัยกันไหมว่า สำนักงานประกันสังคมเขาเอาเ งิ นที่เราจ่ายทุกเดือนไปทำอะไร

หลายคนมักบ่นว่า จะส่งไปทำไม ประกันสังคมเนี่ย ส่งไปก็ไม่ได้ใช้ ได้ใช้แน่นอนค่ะ เ งิ นที่เราส่งไป ไม่ใช่ส่งทิ้ งไปเปล่า เค้าจะคืนให้เรา เมื่อถึงเวลา และแถมดอกเบี้ยให้อีกตะหาก แล้วจะได้คืนเมื่อไรล่ะ? ไปดูกันเลยค่ะ

ระบบประกันสังคม เป็นสิ่งที่ต่างประเทศมีมานานแล้วแต่เมืองไทยเพิ่งเริ่มจะมี โดยประกันสังคมเป็นร ะ บ บที่บังคับให้ทุกคนออมเ งิ นส่วนหนึ่ง (5% ของเ งิ นเดือน)

ประกันสังคม

ข้อดีของประกันสังคม คือลูกจ้างอย่างเรา จะจ่ายเ งิ นประกันนี้ (เรียกว่าเ งิ นสมทบ) เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเ งิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ

1. รั ฐบา ล
2. น ายจ้าง
3. ลูกจ้าง

ดั งนั้ นลูกจ้างจึง จ่ายเ งิ นเข้ากองทุนเพียง 5% ของค่าจ้าง และรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้เราได้รับผลประโยชน์มากขึ้น คุ้มค่าเกินกว่ามูลค่าเ งิ นที่เราลงไป

ประกันสังคม

ในแต่ละเดือนของประกันสังคม แบ่งเ งิ น ไปทำอะไร อย่างไหนบ้าง ? สำหรับเ งิ น 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม จะถูกแบ่งเป็น

1. 225 บาท สำหรับดูแลเ รื่ อ งเจ็ บป่ ว ย ทุ พ พ ลภาพ คลอดบุตร และ เ สี ย ชี วิ ต ถ้าไม่ใช้สิทธิ เ งิ นส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน

2. 75 บาท สำหรับใช้ประกันการว่ างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถเอาเ งิ นส่วนนี้มาใช้ในระหว่างต กงานหรือรอหาง านใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เ งิ นส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน

3. 450 บาท สำหรับเก็บเป็นเ งิ นออม จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไข การได้เ งิ นก้อนสุดท้าย (เ งิ นออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

1. จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเ งิ นก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภา พ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหั กเป็นเ งิ นออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15ปี จะได้เป็นเ งิ นก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่า ข้อ 3.1 คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเ งิ นรายเดือน เรียกว่า บำนาญ-ชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

กรณีจ่ายครบ 15 ปีพอดี จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจนเ สี ย ชี วิ ต

กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20%ของเ งิ นเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเ งิ นเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี) เช่น เฉลี่ยเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือนไปจนเสี ย ชีว ิต

กรณีที่ได้รับเ งิ นบำนาญชราภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีเลย แล้วเสี ย ชีวิ ตไปก่อน ล่ะ กรณีเช่นนี้ จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า ของเดือนสุดท้าย ของ เ งิ นบำนาญ ที่ได้รับเช่น รับเ งิ นรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท ต า ยปุ๊บ รับ 63,750 บาท

ขอบคุณที่มาจาก siamnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *