เตือ นแล้วนะ เหตุกา รณ์จริงที่ไม่คิด ไม่ฝัน ว่าจะโ ดนกับตัวเอง

เหตุกา รณ์จริง

เตือ นแล้วนะ เหตุกา รณ์จริงที่ไม่คิด ไม่ฝัน ว่าจะโ ดนกับตัวเอง

ปกติเวลาจะเซ็นสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ให้ใครจะทำธุรก ร รมอะไรก็แล้วแต่ จะขีด ฆ่ า เขียนกำกับ ลงวันที่ใช้เพื่ออะไรทุกครั้ง

แต่แล้ว ก็โดนมี คนเอา บั ต รประจำตัว ประชาชนเราไป กู้เ งิ น น อ กระบบโดยที่เราไม่รู้

เหตุกา รณ์จริง

จนกระทั่ง เมื่อวันพุธ มีผู้ชายร่ า งใหญ่ 2 คนมาตามหาเราถึงบ้าน เราก็บอกไม่ใช่เรา เราไม่เคยไปกู้เ งิ นใคร

บัตรประจำตัวประชาชนนะของเรา แต่ลายเซ็นและ เบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่ของเรา

คนทวงห นี้ บอกว่า

เจ้ เจ้าของเ งิ น ไปแจ้งความที่โรงพักชลบุรี แล้วว่า “ฉ้ อ โ ก ง” ซึ่ง 1 ในจำนวนบั ต รประจำตัวประชาชน 1 ปึก มีบัตรประจำตัวประชาชน ของเราด้วย

นั่งคิดนอนคิด ว่าไปทำหล่นทำหาย ทำพลาดไว้ตรงไหน จนกระทั่งขอนัดเจรจากับกองปราบ กองปราบรู้ตัวแล้วว่า ใครเอาบั ต รประจำตัวประชาชน เราไป

วันนี้เราเลย ไปโรงพักพอเจอหน้า เ ด็ ก คนที่เอาบั ต รประจำตัวประชาชนเราไป

เหตุกา รณ์จริง

คำถามแรก เอาบั ต ร พี่มาจากไหน?

พี่หนูทำงานอยู่ …. หนู แ อ บ ถ่าย ตอนที่พี่ไปสมัครบั ต ร หรือ ตอนที่ผู้ เ สี ยหายคนอื่น อื่น เอาบัตรไปแลกแต้ม หนูถ่ายมาจากตัวจริงบ้างบางครั้ง ก็ใช้มือถือ ถ่ายไว้ แล้วเอาสำเนาบัตรไปใช้กู้เ งิ น

โอ้ย ต า ย แล้ว นี่แสดงว่า เราต้องเพิ่มความรอบคอบ ให้มากขึ้นกว่าเดิม จะให้บั ต ร ใครไปไม่ได้เลย เพราะเราไม่รู้เลยว่า เขาจะเอาบัตรเราไปทำอะไรนอกจากนั้ น บ้าง

บทเรียนอีกอย่างหนึ่ง ที่คิดว่าป้องกันดีแล้ว แต่ก็ยังพล า ด

ที่โพสต์เพื่อต้องการ เตื อ นพี่พี่ เพื่อนเพื่อน ให้ระมัด ร ะ วัง ตัวในการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ได้มีเจตนา ทำให้ใครได้รับความ เดื อ ดร้อนนะคะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *