ยกมือตัวเองขึ้นมาดู บอกจุดเด่น จุดด้ อยของชีวิต จากนิ้วก้อยของเราเอง

นิ้วก้อย

ยกมือตัวเองขึ้นมาดู บอกจุดเด่น จุดด้ อยของชีวิต จากนิ้วก้อยของเราเอง

การดูล ายมือ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันมามากแล้ว หรืออาจจะดูอยู่เป็นประจำอยู่ก็ได้ แต่วันนี้เรามีวิธีหนึ่ง ที่จะสามารถบอกจุดเด่น จุดด้ อ ยของชีวิตเราได้ แม่นไม่แ พ้การดูล า ย มื อเลยแหละ ใครที่มีนิ้วข้อนิ้วก้อย สั้น ย าว อย่างไรบ้าง มันสามารถบอกเราได้ทั้งนั้น เป็นอย่างไร เราลองมาดูกันเลย

วิธีการดู ให้คุณหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง โดยผู้หญิงให้ดูมือซ้าย ส่วนผู้ชายให้ดูมือขวา แล้วขีดเส้นแ บ่งข้ อต่อแต่ละข้ อบนนิ้วก้อย จะได้ทั้งหมด 3 ข้อ ดังภาพ

นิ้วก้อย

ส่วนที่ย าวที่สุด คือ ส่วนที่บอกถึงจุดเด่ นในตัวคุณ

ข้อบนสุดย าวที่สุด

คุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดู ดคน เป็นคนพูดจา ฉ ะ ฉ า นชัดเจนทั้งในน้ำเสียงและกิริย าท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ

ข้อกลางย าวที่สุด

เป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทนเป็นเลิศ ลักษณะความย า วของข้อกลางนี้ ส่วนมากพบในบุคคลที่ อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ข้อล่างย าวที่สุด

คุณเป็นคนรักอิสระอย่างมากไม่ชอบถูกค ว บ คุ มโดยใคร เป็นคนพูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมา ฝีปากกล้าค ม คาย ยึดมั่นในความีเหตุมีผลและจะเก่งในเ รื่ อ งการโ ต้ เ ถี ย ง หรือการโ ต้ แ ย้ งใด

นิ้วก้อย

ส่วนที่สั้นที่สุด คือ ส่วนที่บอกจุดด้ อยในตัวคุณ

ข้อบนสั้นที่สุด

คุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอย่างมาก เป็นคนขี้อายจนถึงขนาดตัวคุณเองยังย ากที่จะเข้าใจในตัวเองเลย นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

ข้อกลางสั้นที่สุด

คุณเป็นคนซื่ อ สั ต ย์ ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง อาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นไม่มีความประนีประนอม จนดูเหมือนความที่เป็นคนตรง กลายเป็นข้อด้ อ ยของคุณไปเลย

ข้อล่างสั้นที่สุด

คุณเป็นคนซื่อง่าย ไม่มีเล่ห์เหลื่ยมมา ร ย า เ ชื่อคนง่ า ยจนกระทั่งอาจจะถูกห ล อกหรือถูกโ ก งได้ง่าย ด้วยความไร้เดียงสาของคุณ

เป็นอย่างไรกันบ้าง ตรงกันบ้างหรือเปล่า วิธีนีเป็นวิธีที่เช็ คง่ายด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งย ากลำบาก ต้องไปหาหม อดูเลย เราสามารถดูได้เองที่บ้าน หรืออาจจะดูให้คนใกล้ตัวด้วยก็ได้

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsod

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *