อย่ าเลื่อนผ่า น เผ ยประโยชน์ ซองกันชื้น ถ้าเจอห้ ามทิ้งเด็ ดข าด

ซองกันชื้น

อย่ าเลื่อนผ่า น เผ ยประโยชน์ ซองกันชื้น ถ้าเจอห้ ามทิ้งเด็ ดข าด

ซองกันชื้น หรือที่เรียกกันว่าซองซิลิกาเจ ล ภายในมีเม็ดเล็กขาวบ้างใสบ้างบรรจุอยู่ เป็น silicon dioxide ช่วยให้อะไรก็ตามที่อยู่บริเวณรอบข้างของสิ่ งนี้แห้งอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีคำเตื อนข้าง 2 ว่าไม่เป็นส า รพิ ษหรือไม่เป็นอั น ต ร ายใดก็ตาม แต่มันก็เป็นส า รตัวหนึ่งที่ควรห ลี ก เ ลี่ ยงกับเด็กเพราะบางทีเด็กอาจนำไปกินเล่นคิดว่าขนม เพร า ะ ฉ ะ นั้ นแล้วผู้ใหญ่ควรจะเก็บสิ่งเหล่านี้ให้พ้นจากมือเด็ก

ซองกันชื้น

1. โทรศัพท์มือถือตกน้ำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพียง คุณทิ้งโทรศัพท์เปียกน้ำไว้ในโหลปิดที่มีซองกันชื้ น เพียงข้ ามคื นเท่านี้ โทรศัพท์ของคุณก็จะฟื้ น คื น ชี พกลับมาใช้ งานได้ปกติแล้วหล่ะ

2. ช่วยกำจั ด ฝ้ าออกจากหน้ารถ หากจอดรถทิ้งไว้ แล้วข้างนอกมีอากาศหนาว ก็อาจทำให้ฝ้าขึ้นกระจกรถเป็นค ร า บ ได้ สิ่งที่ควรทำก็คือ นำซ องกันชื้ นไปวางไว้ภายใน รถ(กระจกหน้ารถ) เพียงเท่านี้คร า บ ฝ้ าก ว นใจก็จะไม่เกิ ดขึ้นอีกต่อไป

3. ช่วยยืดอายุใบ มี ด โ ก น ควรเก็บรั ก ษ า มี ด โ กนของคุณไว้ในกล่องทัปเปอร์แวร์ที่มีซอ งกันชื้น เพราะจะทำให้แห้งเร็ว สนิมไม่ขึ้น

ซองกันชื้น

4.ช่วยให้กระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไม่อับ ไม่ชื้น ไม่ส ก ป ร ก คุณสามารถห ลี ก เ ลี่ยงเ ชื้ อ ร าและแบ ค ที เ รี ย ที่สะสมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้า ที่นานจะซักทีของคุณได้ง่ ายเพียง ใส่เจ้าซองกันชื้นเข้าไป เพียงเท่านี้ก ลิ่นและแ บ ค ที เ รี ย ต่างก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเสื้อผ้าของคุณอีก

5. ช่วยเก็บรั กษ าภาพถ่ายเก่าไม่ให้ซี ดจางเลือนลาง เพื่อนหลายคนมักจะเก็บภาพถ่ายเก่า ไว้ในห้องใต้หลังคา ห้องใต้ดิน หรือที่ที่มีความชื้น ซึ่งจะทำให้ภาพถ่าย ชำรุ ด เ สี ย ห า ยเร็วมากขึ้น แนะนำให้ลองเก็บภาพถ่ายไว้ในกล่องที่มีซอ งกันชื้น เพียงเท่านี้ ภาพแห่งความทรงจำดี ก็จะคงอยู่ชัดตลอดไปแน่นอน

ขอขอบคุณที่มาจาก share-si

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *