ดูไ ว้นะ 9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นโก ง แบ บไม่รู้ตัว

9 วิธีดูแลที่ดิน

ดูไ ว้นะ 9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นโก ง แบ บไม่รู้ตัว

ที่ดิน ที่นา ที่ว่างเปล่า เป็นของมีค่าและเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชาวบ้านอย่างเรา หากไม่มีที่ดินแล้ว ก็คงหมดหนทางทำกิน คงไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหาร สุดท้ายก็คงไม่มีมนุษย์คนใดมีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้ได้

เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปั ญ ห าที่หลายคนค้างคาใจอยู่ ที่ว่าปล่อยพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วไม่ได้ดูแล จนกระทั่งมีคนเข้าไปสร้างกระท่อมอยู่เป็นที่อาศัย นานวันเข้าหลายสิบปี จนทำให้เขานั้นครอบครองที่ดินนั้นไปโดยปริย าย

แม้จะเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์หรือมีโฉนดที่ดินแล้วก็ตาม เพราะผู้ที่บุกรุกก็อ่ า นได้กร ร มสิทธิ์หรือครอบครองปฏิบัติตามก ฎ ห มายได้

9 วิธีดูแลที่ดิน

ทั้งนี้ ทางแฟนเพจสายตรงก ฎ ห ม า ย ได้โพสต์คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่ดินไว้ และให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ร ะวังโดยอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป โดยมีวิธีการดำเนินเ รื่ อ งดังนี้

การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คือ การที่โดนแ ย่งกร รมสิทธิ์ที่ดินบนที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้ว โดยเข้าไปครอบครองที่ดินที่มีโฉนดของคนอื่นโดยสงบและเปิดเผย โดยการแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น และได้ครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

เมื่อครบ 10 ปี คนครอบครองก็จะเป็นเจ้าของที่ดินนั้นโดยทันที

วิธีหลี กเ ลี่ ย ง การครอบครอง

1. หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่างน้อยสุดปีละ 1 ครั้ง

2. เมื่อไปดูที่ดิน หากมีชาวบ้านแถวนั้น ให้เข้าไปถามไถ่ว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างมั้ย

3. ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมมั้ย ชำรุดหรือไม่ มีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ ไม่ใช่ว่าหายไปแล้วล่ะ

9 วิธีดูแลที่ดิน

4. ถ้าหลักหมุดหาย ควรไปแ จ้ ง ตร ขอดำเนินค ดีไว้ (ไม่ใช่แจ้งเป็นหลักฐาน ไม่ใช่แจ้งขอลงบันทึกประจำวัน) เพราะการทำลายหลักหมุดเป็นความผิ ด อ าญ า แต่หาก ตร ไม่ย อมจริง เราก็อาจจะต้องยอมก็ได้ หลังจากนั้น แจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการต่อ

5. ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6. หากพบผู้อื่นมาอยู่อาศัย ควรดำเนินการตกลงให้รู้เ รื่ อ งว่า เค้าอยู่บนที่ดินเรานะ จะเช่าหรือจะซื้อหรือจะอย่างไร ก็ควรตกลงกันให้รู้เ รื่ อ ง ไม่งั้นก็ไล่ออกไป

7. ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8. ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9. สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

สุดท้ายนี้ คนที่เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหลาย ก็อย่าได้ปล่อยปละละเลยที่ดินของตัวเอง ให้เข้าไปดูแล้วทำประโยชน์บนที่ดินนั้นเสีย อย่าไปมัวคิดเอาเองว่า อย่างไรเสียก็เป็นเจ้าของ คงไม่สูญหยไปไหน สุดท้ายก็หารู้ว่า ก ฎ ห ม ายเขาได้ให้สิทธิกับคนที่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง ไม่ใช่เพียงในนาม แล้วลืมแ ช ร์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ด้วย

ขอขอบคุณที่มาจาก เพจ สายตรงก ฎหม าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *