ห้ ามทำเด็ ดข า ด ของทั้ง 6 อย่างที่ไม่นำเข้าไมโครเวฟ

ไม่นำเข้าไมโครเวฟ

ห้ ามทำเด็ ดข า ด ของทั้ง 6 อย่างที่ไม่นำเข้าไมโครเวฟ

สำหรับในวันนี้เรามีข้อมูลดีมาฝากกัน เป็นข้อมูลที่หลายคนจะต้องเต ือนผู้อื่นและคอยระมัดร ะ วั งกับตัวเอง นั่นก็คือในเ รื่ อ งของการห้ามนำบางสิ่งบางอย่างเข้าในไมโครเวฟ เป็นของ 6 อย่างที่ไม่ควรนำเข้าไปอุ่น เพราะจะส่งผลต่อเครื่องและตัวผู้ใช้ได้

1 แก้วกระเบื้อง แก้วกระเบื้องบางชนิดสามารถเข้าไมโครเวฟได้ แต่ทางที่ดีไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ เพราะเมื่อกระเบื้องได้รับความร้ อ นในปริมาณมาก และบ่อยครั้ง มีโอกาสทำให้แก้วกระเบื้องของคุณนั้นแต กกร ะ เ ด็ น ออกมาได้ คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะแตกในวันไหน

ไม่นำเข้าไมโครเวฟ

2 พลาสติก โฟม ซึ่งสิ่งของทั้งสองชนิดนี้มีอุณ หภูมิในเ รื่ อ งของความล้มเหลวแต กต่างกันออกไป หากเรานำพลาสติกที่มีจุดหล อมเห ลวต่ำไปเข้าในไมโครเวฟ จะทำให้เกิ ดการหลอมละลายของภาชนะของคุณนั้นผิดรูป และล ะ ล า ยลงไปกับอาหาร ดั งนั้uแล้วควรที่จะเรียกพลาสติกและโฟม หากจำเป็นจะต้องใช้จะต้องสังเกตเครื่องหมายที่ติดอยู่กับภาชนะว่าสามารถนำเข้าเตาไมโครเว ฟได้หรือไม่

3 ฟอยล์อาหาร เป็นสิ่งที่ทำมาจากอลูมิเนียม สามารถลุ กติดไ ฟได้ในไมโครเวฟง่ายมาก หากอาหารของคุณห่อฟอยล์อยู่ แนะนำว่าให้เอาออกจากฟอยล์ก่อน ถ้าหากเราใส่เข้าไปจะมีปร ะ ก ายไ ฟเกิ ดขึ้นอย่างแน่นอน ในข้อนี้ตัวผมลองแล้ว ไม่ควรเอาเข้าไปจริง

4 ภาชนะโลหะ ในไมโครเวฟนั้นมีคลื่นไฟฟ้าพี่หากถูกโลหะ จะทำให้เกิ ดก ร ะ แ ส ไ ฟและควา ม ร้ อ นขึ้นในบริเวณผิวโลหะนั้น โล หะจะเกิ ดความร้ อ นสูง และสามารถลุกติดไฟได้อย่างง่ายดาย ควรที่จะหลี ก เ ลี่ ย งภาชนะที่เป็นโลหะ หรือภาชนะที่มีโลหะแทรกอยู่ในเนื้อภาชนะนั้น อย่างเช่น ขอบสีทองในถ้วย

ไม่นำเข้าไมโครเวฟ

5 พลาสติกใสถนอมอาหาร พลาสติกใสบางชนิดที่ใช้ปิดภาชนะเพื่อป้ อ ง กั นฝุ่นละอองตกลงไป เมื่อเรามาใช้ห่ออาหารแล้วนั้นไม่ควรที่จะนำเข้าเตาไมโครเวฟ เพราะมีความ เ สี่ ย ง เกิ ดขึ้นได้ก็คือ ความร้ อ นที่เกิ ดขึ้นจากไอน้ำและตัวอาหารจะลอยขึ้นไปติดพลาสติกที่เราใช้ห่ออาหาร และเกิ ดเป็นหยดน้ำ รวมตัวกันสุดท้ายก็จะหยุดลงไปในอาหารของคุณ ซึ่งหากคุณทำแบ บนี้ไปบ่อย จะก่อให้เกิ ดโ ท ษ ทางเลือกสุขภาพ มีโอกาสเป็นม ะ เ ร็ งสูงมาก

6 ฟองน้ำ เมื่อเรานำฟองน้ำเข้าไมโครเวฟเพื่อที่จะทำความสะอาด สิ่งที่จะต้องระมัดร ะ วั งก็คือ เมื่อฟองน้ำของเราไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นฟองน้ำที่มีส่วนผสมของส า ร สั ง เ ค ร า ะห์ มีจุดหลอมเหลว เมื่อนำไปใส่ไมโครเวฟ มีโอกาสทำให้เกิ ดไ ฟได้ง่ายมาก ดั งนั้uแล้วเราไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟแล้วเปิดเครื่อง กลัวที่จะใช้น้ำย าล้างจานเช็ดให้สะอาดก็เพียงพอแล้ว

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *