สีรถมงคล เลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามวันเกิ ด เพิ่มโ ชคลาภให้แก่เจ้าของ

สีรถมงคล

สีรถมงคล เลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามวันเกิ ด เพิ่มโ ชคลาภให้แก่เจ้าของ

การเลือกซื้อ “รถยนต์” นอกจากจะต้องเป็นรุ่นที่ชอบ สเป็กที่ต้องการ ตอบโจทย์การใช้งาน ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา หรือมีเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นใหม่ สอดแทรกเข้ามาเพิ่มด้วยแล้ว นอกจากนั้น “สี” ของรถ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ผู้ใช้รถมักจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการ ตั ดสินใจเลือกซื้อ ดั งนั้uก่อนซื้อรถหลายท่านจึงมักจะเช็กสีที่ถูกโฉลกกับวันเกิ ดของเจ้าของรถเสียก่อน เป็นความเชื่ อที่ว่าหากเลือกสีรถให้ถูกโฉลกกับตัวผู้ใช้ จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีผลในด้านจิตใจโดยตรง

ความเชื่ อเ รื่ อ งการใช้สีรถให้ถูกโฉลกกับวันเกิ ดยังคงเป็นที่นิยม สีเป็นศาสตร์ที่มีพลัง วันนี้เราขอนำข้อมูลการเลือกสีรถมาให้คำแนะนำในการเลือกสีรถให้ถูกโฉลก เพื่อเป็นสิ่งเหนี่ยวนำจิตใจ เป็นพลังให้ผู้ใช้รถมีอำนาจบารมี มีโชคลาภ และเสริม๑วงในด้านความปลอด เพื่อความอุ่นใจในการขับขี่

สีรถมงคล

บุคคลที่เกิ ดวันอาทิตย์

สีที่เป็นมงคล คือ สีชมพู สีโอโรส จะช่วยเสริมสร้างเดช อำนาจ และบารมี หากใช้ สีเขียว จะช่วยในเ รื่ อ งโชคลาภเ งิ นทอง สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่เป็นสีของมนตรี มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีฟ้า สีน้ำเ งิ น เป็นสีอัปมงคลตลอดชีวิต เป็นนกาลกินีของบุคคลที่เกิ ดวันอาทิตย์

* อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยและอัปมงคล

* สำหรับช่วงอายุย่าง 24 , 33 , 42 ,51 ,60 และ 69 ปี ห้ามซื้อสีเขียวทุกชนิด

* และช่วงอายุย่าง 18 , 27 , 36 ,45 ,54 , 63 และ 72 ปี ห้ามซื้อ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน

* ถ้าไม่ใช่ช่วงอายุที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

บุคคลที่เกิ ดวันจันทร์

สีที่เป็นมงคล คือ สีเขียว เพราะเป็นเดช อำนาจ ช่วยเสริมสร้างบารมี สีดำ สีฟ้า ช่วยเสริมพลังด้านโชคลาภเ งิ นทอง สีม่วง หรือ สีน้ำเ งิ นเป็นสีของมนตรี ช่วยให้มีผู้ใหญ่สนับสนุนดี มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีแดง เป็นสีแห่งความอัปมงคลทั้งปวงตลอดชีวิต

* ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีแดงทุกชนิด เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยในช่วงอายุที่ย่างมาถึง เป็นกาลกิณีแก่คนเกิ ดวันจันทร์

* สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี ห้ามซื้อ สีดำ สีม่วง

* และช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ขึ้นไปห้ามซื้อ สีฟ้า สีน้ำเ งิ น เพราะเป็นสีแห่งความโชคร้ า ย ในช่วงอายุดังกล่าว

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด ยกเว้น สีแดง ห้ามเ ด็ ดข า ด

บุคคลที่เกิ ดวันอังคาร

สีที่เป็นมงคลแก่คนเกิ ดวันอังคาร คือ สีดำหรือสีม่วง เพราะเป็นเดช ช่วยในเ รื่ อ งอำนาจและบารมี หากใช้สีเหลืองแก่ สีแสด หรือสีบรอนซ์ทอง จะช่วยเสริมด้านโชคลาภเ งิ นทอง สีแดง เป็นสีของมนตรี มีผู้ใหญ่สนับสนุน มีคนคอยช่วยเหลือ

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีต้องห้าม คือ สีบรอนซ์เ งิ น สีขาว สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีแห่งความอัปมงคล เป็นกาลกิณีต่อเกิ ดวันอังคาร

* อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อ รถสีดำและสีม่วง จะเป็นกาลกินีต่อบุคคลที่เกิ ดวันอังคาร

* สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี ห้ามซื้อ สีหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง

* และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72ปี ห้ามซื้อ สีแดง เพราะเป็นสีแห่งความโชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึง

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

บุคคลที่เกิ ดวันพุธ (กลางวัน)

สีมงคลสำหรับคนวันพุธ คือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง เด่นในเ รื่ อ งเดช อำนาจ และบารมี สีดำ สีเทา เสริมโชคลาภเ งิ นทอง ส่วนสีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์ทอง สีเหลืองอ่อนเป็นสีของมนตรี ให้มีผู้ใหญ่สนับสนุน มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีต้องห้าม คือ สีชมพู สีโอโรส เป็นกาลกิณี และจะเป็นอัปมงคลตลอดชีวิตแก่เกิ ดวันพุธ (กลางวัน)

* อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีเหลืองแก่ สีแสด และสีบรอนซ์ทอง เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

* สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41,50, 59 และ 68 ปี ห้ามซื้อสีดำ , สีเทา

* และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72ปี ห้ามซื้อ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เ งิ น สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีแห่งความอัปมงคล ให้โชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

บุคคลที่เกิ ดวันพุธ (กลางคืน)

สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีแดง เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เ งิ น สีเหลืองอ่อนเป็นสีแห่งโชคลาภเ งิ นทอง หรือสีดำ สีม่วงเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี

* สีอื่นไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์เ งิ น สีแสด (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิ ดวันพุธ (กลางคืน)

* อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

* สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และอายุ 69 ห้ามซื้อคือสีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เ งิ นและสีเหลืองอ่อน

* และช่วงอายุย่าง 22 , 31, 40, 49, 58 และ 67ปี ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

สีรถมงคล

บุคคลที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

สีมงคลสำหรับคนเกิ ดวันพฤหัสบดี คือ สีฟ้า สีน้ำเ งิ น เป็นเดช ช่วยเสริมบารมี มีอำนาจ หากใช้สีแดงจะเสริมด้านโชคลาภเ งิ นทอง ส่วนสีเขียวเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีต้องห้าม คือ สีดำ สีม่วง เป็นกาลกิณี เป็นสีแห่งความอัปมงคลของคนวันพฤหัสบดี

* อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีฟ้า สีน้ำเ งิ น เพราะเป็นสีอัปมงคลในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

* สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 และอายุย่าง 78 ปี ห้ามซื้อ สีแดง

* และช่วงอายุย่าง 18 , 27 , 36 ,45 ,54 , 63 และ 72 ปี ห้ามซื้อ สีเขียวทุกชนิด เพราะกาลกิณี ให้ความโชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

บุคคลที่เกิ ดวันศุกร์

สีมงคล คือ สีขาวนวล สีบรอนซ์เ งิ น สีเหลืองอ่อน เด่นในเ รื่ อ งอำนาจ เสริมบารมี เดช สีชมพูและสีโอโรสเป็นสีที่ช่วยเสริมโชคลาภเ งิ นทอง หรือสีแสด สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์ทอง เป็นสีของมนตรี ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีผู้สนับสนุน

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีต้องห้าม คือ สีเทา สีดำ สีควันบุหรี่ เป็นสีกาลกินี เป็นอัปมงคลต่อบุคคลที่เกิ ดวันศุกร์

* อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีขาวนวล สีบรอนซ์เ งิ น สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

* สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42,51, 60, 69 ปี ห้ามซื้อ สีชมพู สีโอโรส

* และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72ปี ห้ามซื้อ สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์ทอง และสีแสด เพราะเป็นสีแห่งความอัปมงคล

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

บุคคลที่เกิ ดวันเสาร์

สีมงคล ได้แก่ สีเทา สีดำ เป็นเดช เสริมอำนาจ แหนุนบารมี ถ้าใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเ งิ นจะช่วยเสริมพลังด้านโชคลาภเ งิ นทอง สีชมพู สีโอโรสเป็นสีของมนตรี มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ให้การอุปถัมภ์

* สีอื่น ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีต้องห้าม คือ สีเขียวทุกชนิด เป็นกาลกิณีตลอดชีวิต เป็นสีอัปมงคลของคนวันเสาร์

* อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ า ยในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

* สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุย่าง 77 ปี ห้ามซื้อ คือ สีฟ้า สีน้ำเ งิ น

* และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72ปี ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่ให้โชคร้ า ย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน

* ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

เมื่อทราบแล้วว่าวันเกิ ดของคุณใช้สีใดแล้วถึงจะสมพงษ์ และถูกโฉลกช่วยเสริม๑วงเพิ่มความเป็นสิริมงคล ก็จงเลือกให้ดีเพื่อความสบายใจ อย่าลืมขับขี่ปลอดภัย รั กษ ากฎจราจรกันด้วยนะ

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsara

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *