เผยผลวิจัย คนนอนดึก ตื่นสาย ร่ายกายจะเปลี่ยนอย่างชัดเจน ใครทำบ่อ ยควรรู้ไ ว้

เผยผลวิจัย คนนอนดึก ตื่นสาย ร่ายกายจะเปลี่ยนอย่างชัดเจน ใครทำบ่อ ยควรรู้ไ ว้

ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มของการนอนดึกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนอนดึกนั้นจะเป็นการเพิ่มความ เ สี่ ย ง ของการเกิ ดโ ร คต่าง ที่จะเป็นตัวทำให้ร่ า งกายของเราอ่ อ น แ รง จากผลการศึกษา Northwestern Medicine และ มหาวิทย าลัย Surrey หนึ่งในสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้มีการศึกษาพบว่า คนที่มีกิจวัตรประจำวันที่นอนดึก มักมีปัญหาเกิ ดจากการไม่ยอมลุกจากเตียงที่นอนในตอนเช้าจะมีความ เ สี่ ย ง ที่จะทำให้อายุของคนเรานั้นสั้นลงกว่าการเข้านอนเร็วและตื่นนอนในตอนเช้าเสียอีก การศึกษาในครั้งนี้มีผู้ทำการวิจัยกว่าครึ่งล้านคนโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บทำข้อมูลนานถึง 6 ปีครึ่ง ซึ่งการวิจัยก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นไปที่อัตราการเ ผ า ผ ล า ญของร่ า งกายโ ร ค หั ว ใ จและหลอดโ ล หิ ต แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำการศึกษาวิจัยกับการ เ สี่ ย ง ต่อ ชีวิต

คนนอนดึก

ซึ่งในบทความวิจัยได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Chronobiology International นักวิทย าศาสตร์พบว่าคนที่นอนดึกและตื่นสาย จะมีความเ สี่ ย ง ต่อชีวิตสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นไปได้ว่าคนที่นอนดึกนั้น และตื่นสายมักจะนอนเช้า ทำให้ตื่นย ากในช่วงเช้า และมีการเปลี่ยนเวลาตื่นในตอนกลางวันหรือตอนบ่ายแทน

ถ้าเป็นแบ บนี้จึงทำให้นาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ(biological clock) ผิดเพี้ยนไป ซึ่งจะส่งผลให้ร ะ บ บในร่ า งกายไม่สามารถทำงานได้เองในตามธรรมชาติ ก่อให้เกิ ดความเ ค รี ย ดซึ่งเกิ ดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการกินอาหารที่ผิดเวลา การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ กลางคืนไม่นอนมานอนกลางวัน

คนนอนดึก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นพฤติกร รมที่มีผลต่อสุขภาพร่ า งกายทั้งนั้น จึงทำให้เป็นผลของการนอนดึกที่มีอัตราเสี่ ย ง สูงที่จะทำให้เป็นโ ร คเบาหวาน ความผิดปกติทางด้ า นจิ ตและ ร ะ บ บ ป ร ะ ส าท

เพsาะฉะนั้uหลังจากได้รับฟังบทความข้างต้นไปนี้ อย า กให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนพฤติกร รมตัวเอง ให้เป็นคนที่นอนเร็วแล้วตื่นเช้า เราจะค้นพบได้อย่างแรกเลยว่าร่ า งกายของเรานั้นจะรู้สึกสดชื่น พร้อมรับกับวันใหม่ ส ม องของเราจะมีสมาธิมากขึ้นและปลอดโปร่ง

ขอบคุณที่มาจาก giftcoded

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *