ทำสักครั้ งในชีวิ ต จุดธูปปักกลางแจ้งตามจำนวนที่ว่ า แล้วกล่าวขอขมา

ปักไว้กลางแจ้ง

ทำสักครั้ งในชีวิ ต จุดธูปปักกลางแจ้งตามจำนวนที่ว่ า แล้วกล่าวขอขมา

ในเ รื่ อ งของความเ ชื่ อต่างที่มีกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้ หลายความเ ชื่อคนเรามักให้ความสำคัญ เพราะส่งผลต่อชีวิตของเราโดยตรง ในเ รื่ อ งของในชาติต่าง ในเ รื่ อ งของคำสา บ า นในชาติก่อนที่ส่งผลมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีการขอขมาต่อในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินลงไป โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จำได้หรือจำไม่ได้

สำหรับการขอขมาวิธีนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการลดก ร ร มแต่อย่างใด จะเป็นเพียงการขอขมาต่ อในสิ่งต่างที่เราได้ทำการล่วงเกินเอาไว้ในทุกภ พ ทุกช า ติของตัวเราเอง เพื่อที่จะให้มีการอโหสิต่อกันและกัน ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น

ปักไว้กลางแจ้ง

ขั้นตอนและวิธีการขอขมา

ซึ่งวิธีการทำที่ถูกต้องสำหรับการขอขมาในครั้งนี้เราสามารถทำที่ใดก็ได้โดยให้ตัวเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและเวลาทำควรทำก่อนเที่ยงวัน12.00ให้เรานั่งเฝ้ารอจนพูดหมด

สำหรับวิธีการคือให้เราทำการจุดธูปทั้งหมด 36 ดอกซึ่งหมายถึงไตรภูมิทั้ง 3 และ 16 ชั้นจะประกอบไปด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินอบายภูมิทั้ง 4 และโลกมนุษย์ 1 รวมทั้งหมดเป็น 36 ชั้นการทำเช่นนี้เพื่อที่จะให้ทุกชั้นนั้นได้รับทราบกันทั่วถึงและให้ทำการเตรียมดอกบัวจำนวน 1 กรัมจากนั้นให้เรากล่าวคำพูดตามด้านล่างนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง) สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า ( กล่าวชื่อตนเอง ) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเวร จะด้วย กายวาจาใจก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษฐ านคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสา รสมบัติ อุปสร รคใด โ ร ค ภั ยใด ขอให้ม ล า ยสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอ ธิษฐ านที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากข้าพเจ้าหมด อ ายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนคำส า บคำเเ ช่ งในทุก ชาติ ทุกภพ

ปักไว้กลางแจ้ง

เมื่อเราได้ทำการจุดธูป ปักธูปและรอธูปดั บจนห มดเรียบร้อยแล้ว ดอกบัวที่เราเตรียมเอาไว้ให้ตัวเรานั้นนำไปถวายกับพระแก้วมรกต หลังจากที่เราทำพิธีเสร็จ แต่หากใครที่ไม่สะดวกไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ให้ระลึกถึงพระแก้วมรก ตแทนได้ และเมื่อตัวเราเองได้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยให้นำดอกบัวหรือดอกไม้นำถวายแก่ศา ลและพ ระบูชาในที่อยู่อาศัยของท่าน

ขอบคุณที่มาจาก shar e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *