เฮดังลั่ น เตรียมรับเ งิ น 7000 บ. ใช้สิทธิ์ย าวถึง มิ.ย. 64

รับเ งิ น 7000 บ.

เฮดังลั่ น เตรียมรับเ งิ น 7000 บ. ใช้สิทธิ์ย าวถึง มิ.ย. 64

วันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ขย ายระยะเวลา การใช้จ่ายวงเ งิ นสิ ท ธิ์ของโครงการเราชนะ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่สามารถใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่า ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

รับเ งิ น 7000 บ.

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเ งิ นสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้รับเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของประชาชน หรือผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม เราชนะ โดยมีพฤติกssมการใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การแลกวงเ งิ นสิทธิ์เป็นเ งิ นสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยหากตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน ถุงเ งิ น ของร้านค้า และดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชน ในการรั กษ าสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ

ส่วนประชาชนที่พบเห็นพฤติกร รม ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กท ร อ นิ กส์ (e-M a il) : wewin @fpo.go.th

รับเ งิ น 7000 บ.

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติม ถึงความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,197 ล้านบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิ์ ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 113,010 ล้านบาท

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเ งิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,146 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 200,353 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิ น ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขย ายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเ งิ นของโครงการเราชนะ เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน จากกลุ่มเป้าหมายเดิม 31.1 ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน ซึ่งต้องใช้วงเ งิ นเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเ งิ นไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 213,242 ล้านบาท และขย ายระยะเวลาใช้วงเ งิ นสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564

โดยให้กรมบัญชีกลาง อนุมัติเบิกจ่ายเ งิ นให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวันและกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเ งิ นให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเ งิ นซ้ำภายในวันที่ 24 กันย ายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเ รื่ อ งร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทบทวนสิทธิ์ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงให้ สศค.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณที่มาจาก siamnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *