รู้ไว้นะ โอนเ งิ นผิดบัญชี ทำตามขั้นตอนได้เ งิ นคืนแ น่ ทำได้ง่ าย

รู้ไว้นะ โอนเ งิ นผิดบัญชี ทำตามขั้นตอนได้เ งิ นคืนแ น่ ทำได้ง่ าย

เมื่อทุกวันนี้การโอนเ งิ นนั้นสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อน มาก จนบางทีก็ทำให้หล า ย คนลืมตรวจเช็คความถูกต้อง จนทำให้โอนเ งิ นไปผิดบัญชี แต่ไม่ต้องกังวลไป หากวันนี้คุณนั้นโอนเ งิ นผิดบัญชี วันนี้เรามีวิธีแก้ไข มาบอ กคุณกับบทความ โอนเ งิ นผิดบัญชี ทำต ามนี้ได้เ งิ นคืน ทำได้ง่าย ไปดูกันว่าการขอเ งิ นคืนจากการโอนเ งิ นผิดบัญชีจะสามารถทได้อย่ างไร

หล า ยคนอาจเคยทำผิดพลาดเ รื่ อ งการโอนเ งิ นเข้าผิดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเล ขผิดพลาด หมายเล ขบัญชีผิด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเล ขเบอร์โทรศัพท์ผิดก็จะทำให้เ งิ นไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง

ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเ ล ขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเ งิ นปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเ งิ น แต่ถ้าเกิ ดผิ ด พ ล าดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเ งิ น

โอนเ งิ นผิดบัญชีหรือจำนวนเ งิ นผิดพลาด

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเ งิ น ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิ ดกรณีการโอนเ งิ นเข้าผิดบัญชี ให้เราแจ้งเ รื่ อ งและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นเ รื่ อ งแจ้งกับธนาคารที่เราโอน

โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเ งิ น และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเ งิ นให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเ รื่ อ งกับเราอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้รับโอนผิดยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารก็จะโอนเ งิ นเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเ งิ นให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิดนั้นจะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้น หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

โอนเ งิ น

หากมีคนโอนเ งิ นผิดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเ งิ นผิดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไร

และถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเ งิ นคืน ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเ งิ นที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีของเรา

ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเ งิ นเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเ งิ นให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเ งิ นจะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิดของธนาคารที่โอนเ งิ นผิ ดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้ ความผิดอาจเกิ ดจากพนักงานธนาคารกรอ กเล ขบัญชีผิดพลาดหรือจำนวนเ งิ นผิดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเ งิ นคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเ งิ นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับเ งิ นให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง

ส่วนเ รื่ อ งการเตรียมเอ กสารที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ( ศู นย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิ นธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย )

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *