เตือ นแล้วนะ เปิดค ดีตัวอย่าง ชำระหนี้ กยศ.ครบแ ล้ ว

กยศ.

เตือ นแล้วนะ เปิดค ดีตัวอย่าง ชำระหนี้ กยศ.ครบแ ล้ ว

21 เมษายน 2564 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณี นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส ลูกหนี้ ได้กู้ยืมเ งิ นจากกองทุนเ งิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 151,760 บาท และได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 201,646 บาท ให้กับ กยศ. ครบถ้วนแล้ว แต่

กยศ. ไม่ได้ถอนการบังคับคดี ทำให้กรมบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของลูกหนี้โดยมีบุคคลภายนอกซื้อไป ในราคา 1,650,000 บาท และผู้ซื้อทรัพย์มีหนังสือให้ลูกหนี้และบิดามารดาออกจากที่ดินและบ้าน ทำให้ลูกหนี้ได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมา ลูกหนี้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก กยศ. แล้ว แต่ กยศ. แจ้งว่า เป็นความผิดพลาดของลูกหนี้ ไม่ไปยื่นขอถอนการบังคับคดี จึงไม่สามารถช่วยเหลือเ รื่ อ งนี้ได้

 กยศ.

นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส จึงได้ร้อ ง ทุ กข์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สมาคมทนายความฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง กับ กยศ. กับพวก ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีแพ่งหมายเ ล ขดำที่ พ.312/2564 เพื่อให้ กยศ. ทำการโอนก ร รมสิทธิ์ที่ดินและบ้านคืนให้กับ นางสาวทิพย์รัตน์ฯ และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลแพ่งนัดชี้สองสถานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

หลังจากยื่นฟ้องคดีแล้ว กยศ. ได้แสดงความรับผิดชอบ และเยียวย าความเสียหายให้กับลูกหนี้ โดยได้ดำเนินการซื้อที่ดินและบ้านคืนจากผู้ซื้อทรัพย์ ในราคา 2,500,000 บาท แล้วโอนก ร รมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้กับนางสาวทิพย์รัตน์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

 กยศ.

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สมาคมทนายความฯ จึงได้ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องคดีแพ่งดังกล่าว โดยศาลแพ่ง มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง และสมาคมทนายความฯ ได้ดำเนินการให้ ลูกหนี้ได้รับเ งิ นค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 68,100 บาท ด้วย ข้อพิพาทในคดีแพ่งดังกล่าวจึงยุติแล้ว

กรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีศึกษาสำหรับลูกหนี้ กยศ. และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า เมื่อเป็นหนี้ต้องมีวินัยทางการเ งิ นในการชำระหนี้ที่ตนเองก่อขึ้น และเมื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบเก็บหลักฐานการชำระหนี้ไว้

และหากเกิ ดข้อพิพาททางคดีแล้ว ก็ต้องติดตามกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่าง ให้ครบถ้วนและใช้สิทธิตามกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ สมาคมทนายความฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการเยียวย าความเสียหายจาก กยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่มาจาก Teenee

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *