อนุมัติแล้ ว ตรีนุชประกาศชัดเจน วันเปิดเทอม เช็ กด่ ว น

วันเปิดเทอม

อนุมัติแล้ ว ตรีนุชประกาศชัดเจน วันเปิดเทอม เช็ กด่ ว น

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้ประชุมหารือเ รื่ อ งการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพ ร่ของcv-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเปิดเทอม

โดยที่ประชุมมีมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ร ะ บ า ด cv-19 อาจจะมีความรุ นแร งมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจก ร ร มการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองเองได้แสดงความห่วงใยต่อบุตรหลาน ในช่วงเวลานี้

ศธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ทั้งนี้ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

วันเปิดเทอม

สำหรับ ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน จัดกิจกร รมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ของcv-19 (ศบค.)

อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ขอขอบคุณที่มาจาก siamnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *