รีบเ ช็ กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รีบเ ช็ กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาล่าสุด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนพฤษภาคม 2564 ยังคงเหลือสิทธิอะไรบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับสิทธิจากมาตรการคนละครึ่ง เป็นวงเ งิ นกว่า 5,400 – 5,600 บาทต่อคน แต่มาตรการได้เสร็จสิ้นไปแล้ว วันนี้ได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับในเดือนพฤษภาคม 2564 มีสิทธิอะไรบ้าง และรายละเอียดต่าง ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

1. วงเ งิ นชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค

สำหรับเดือนพฤษภาคม 2564 วงเ งิ นชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้รับเ งิ น 200-300 บาทต่อคน ไม่สามารถกดเ งิ นออกมาเป็นเ งิ นสดได้ เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

– ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเ งิ นช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน

– ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเ งิ น 200 บาทต่อเดือน

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ โดยจะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งิ นสดได้ ซึ่งวิธีการใช้วงเ งิ นนี้คือ การรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธย า

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเ งิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเ งิ นสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเ งิ นสดได้

5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเ งิ นไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเ งิ นช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถกดเป็นเ งิ นสดออกมาได้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

6. ผู้พิ กา รที่ถือบัตรคนจน ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิ กา รเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเ งิ นจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเ งิ นสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิ กา รเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันย ายน 2564

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *