หมอญี่ปุ่นแนะ 3 อย่างง่าย ๆ เคล็ ดลับการแปรงฟัน

เคล็ ดลับการแปรงฟัน

หมอญี่ปุ่นแนะ 3 อย่างง่าย ๆ เคล็ ดลับการแปรงฟัน

การดูแลทำความสะอาดร่ า งกายของเราเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และการแปรงฟั นก็เป็นวิธีการทำความสะอาดฟั นที่ต้องทำให้ถูกต้อง จะช่วยทำให้ฟั นของเราสะอาดอยู่เสมอ โดยในวันนี้เราได้นำเอาแนะนำในการทำความสะอาดฟั นและช่ อ ง ป า ก แบบง่าย 3 วิธี ซึ่งได้รับคำแนะนำจากทันต แ พ ท ย์ช า ว ญี่ ปุ่ น นอกจากจะทำสุขภาพป า กและ ฟั นของเราดีขึ้นแล้ว ยังช่วยยื ด อ า ยุ ฟั นได้อีกด้วย

3 วิธีการดูแล สุ ขภาพฟั นให้แ ข็ งแรง

1 เริ่มต้นจากบีบ ย า สี ฟั นลงบนแปรงสีฟั นที่แห้ง ไม่เปียก ให้ป้ า ย ย าสีฟั นลงบนแปรงเลย เพราะถ้าแปรงสีฟั นเปียกน้ำจะทำให้ย าสี ฟั นละลายเร็ว และส่งผลให้ระยะเวลาในการแปรงฟั นของเราสั้นลง การที่เราใช้แปรงสีฟั นที่แห้งแปรงฟั นจะทำให้ฟั นสะอาดขึ้นมากกว่า

เคล็ ดลับการแปรงฟัน

2 ในการแปรงฟั นให้ใช้น้ำเพียง 15 มิลลิลิตร เท่านั้นไม่ควรใช้น้ำเยอะมากเกินนี้ เพราะการบ้วน ป า กมากจะทำให้สารเคลือบฟั นหลุดออก และย า สี ฟั นที่เราใช้ก็จะโดนน้ำชะล้างออกไปจนหมดไม่ว่า ย า สีฟั นจะคุณภาพดี ไหนก็ตาม หากบ้วนปากด้วยการใช้น้ำมากก็จะทำให้สารที่เคลือบฟั นหลุดออกไปจนหมด เราจึงควรแบ่งน้ำในแก้วเป็น 3 ส่วนและบ้วนปากด้วยน้ำเพียงเท่านี้จนแปรงฟั นเสร็จ

3 หลังมื้ออาหาร ให้เรานำเอาชีสมาเคี้ยว เพราะชีสจะช่วยปรับสมดุลภายในปากหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้ว นั่นคือ เมื่อเราทานอาหารเข้าไปจะเกิ ด กรด ขึ้นในช่องปาก เราจึงใช้ ชีส ที่เป็นด่ างเมื่อเรานำมาเคี้ยวจะช่วยให้เกิ ดความสมดุลกันใน ช่อง ป าก ซึ่งสามารถลดการเกิ ดฟั นผุได้ด้วย

เคล็ ดลับการแปรงฟัน

สำหรับ 3 วิธีง่ายในการแปรงฟั นให้สะอาดและไม่ทำให้ฟั นผุง่ายเหมือนทุกที ให้ลองนำ 3 แนะนำนี้ไปใช้ รับรองว่าสามารถช่วยทำให้ปากและฟั นของเรามีสุขอนามัยที่ดีขึ้นอย่ างแน่นอน ใช้แปรงที่แห้งแปรงฟั นและใช้น้ำบ้วนปากน้อย เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลเ รื่ อ งฟั น ผุอีกต่อไป

ขอขอบคุณที่มาจาก krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *