เผย 5 บทเรียน จากการน้าค่อม ร ะวัง 7 วันเชื้ อลงป อ ดให้ดี

เผย 5 บทเรียน จากการน้าค่อม ร ะวัง 7 วันเชื้ อลงป อ ดให้ดี

ถอด 5 บทเรียนจากการเสียชี วิ ตของน้าค่อม ชวนชื่น จากโ ค วิ ด  19 มีอะไรบ้าง ตั้งแต่ต้องร ะวัง 7 วันอัน ต ร า ย รวมถึงเ ชื้อ ลง ปอด แต่สุดท้าย ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการเป๊ะ

การเสี ย ชี วิ ตของน้าค่อม ชวนชื่น จากโ ร คโควิด 19 ได้สร้างแร  งสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างที่ใคร ล้วนให้ความสนใจ และต้องกลับมาตระหนักเกี่ยวกับโ ร คนี้กันอย่างเข้มข้น จริงจัง เพราะถือว่าเป็นคนในวงการบันเทิงคนแรกที่เสี ย ชี วิ ต ซึ่งกระปุกดอทคอม จะมาถอดบทเรียน 5 ข้อ ของอาการน้าค่อมกัน ดังนี้

1. ระยะ 7 วันอั นต ร า ย ต้องเฝ้าร ะ วั งหลังจากป่ ว ยให้ดี

น้าค่อมตรวจพบว่าติดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 หลังจากนั้น 1 วัน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส ระบุว่า ตัวเองนั้นยังสบายดี ไม่มีอาการอะไร ยังไม่ต้องให้ย าต้านโค วิ ด แม้มีโร  คประจำตัว คือ เบ า ห ว าน ค ว า มดั น และ เ ส้ นเ ลื อ ดในส ม อ ง ตี บ ก็ตาม

ขณะที่ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโ ร ค ก็ระบุว่า ถ้าหากผ่าน 7 วันไปแล้ว อาการน้าค่อมยังปกติดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ 7 วันนี้ต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษ ซึ่ง ณ เวลานั้น น้าค่อมบอกว่า ติดเชื้ อมาแล้ว 3 วัน

ต่อมา วันที่ 17 เมษายน น้าค่อมถูกส่งไปรั กษ าตัวที่ห้อง IC U เท่ากับว่า ระยะอากา ร ส า หั ส ของน้าค่อมครั้งนี้ อยู่ในระยะ 7 วันพอดี

2. โ ร คประจำตัวหลายอย่างทำ เ สี่ ย ง ทรุด

จากสถิติที่มีผู้เ สี ย ชีวิ ตจาก CO VID 19 พบว่า หลายคนมักจะมีโ ร คประจำตัวอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นปัจจัย เ สี่ ย ง ที่ทำให้การเสี ย ชีว ิตตจากโควิด 19 มีมากขึ้น เช่น โ ร คเบาห ว า น, ความดั น โ ล หิ ต, ไข มั นในเ ลื อ ด และโ ร คอื่น ซึ่งน้าค่อมก็มีโ ร คประจำตัวเป็นโ ร คเหล่านี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนอาการน้าค่อมนั้น สาเหตุที่ทรุดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโ ร คประจำตัว และเ ชื้ อ โ ค วิดได้ลงป อด ส่งผลให้เกิ ดภาวะไ ต ว ายตามหลัง จากนั้นอาการก็แ ย่ลงเรื่อย อ วั ย ว ะหล า ยอย่างเริ่มไม่ทำงาน และเสี ย ชีว ิตในเวลาต่อมา

3. โ ร คนี้ต้องร ะ วั งเ ชื้ อลงปอด

อาการโ ค วิ ด   19 ระลอกนี้ นับเป็นระลอกที่ร้ า ยแ ร ง มีผู้เสี ย ชีว ิตหลายราย ซึ่งอาการหลายคนที่เข้าขั้นโคม่า เช่น คุณอัพ VGB ก็เกิ ดจากการที่เชื้ อลงปอด และไปทำลายการทำงานของปอ ดโดยรวม ขณะเดียวกัน แพทย์หลายคนก็ออกมาเต ือนว่า บางครั้งเจอกรณีที่เชื้ อลงป อดแล้ว แต่ไม่แสดงอาการอะไรเลย จนมาเอกซเรย์ปอดถึงรู้ เจอแบ บนี้ถือว่ารู้ตัวเมื่อสาย รั กษ าไม่ทันแล้ว

น้าค่อม

ส่วนอาการของน้าค่อมนั้น ไอซ์ ณพัชรินทร์ ลูกสาว เคยเปิดเผยอาการของคุณพ่อว่า หลังจากที่ป อ ด อั ก เ ส บเพราะโควิด อาการคุณพ่อก็แ ย่ลง เวลาที่ปอ ด อั ก เ ส บมากขึ้น ก็ไปสร้างคว ามเชื่ อมโยงกับไต ทำให้ไตต้องรับมือกับร่ า งกายและเชื้ อที่เข้าสู่ร่ า งกายไม่ไหว จนเกิ ดภาวะไตวาย ต้องฟอกไตวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อทำให้ไตกลับมาเป็นปกติ แต่ถ้าอย า กจะให้หายดี ต้องให้เชื้ อ โ ควิ ดหายไปจากปอด แล้วอาการจะดีขึ้นเอง

4. ถึงมือหมอไว อาจจะช่วยได้บ้าง แต่บางครั้งก็ย ากเกินแก้

การเสี ย ชีว ิตจากโควิด 19 ระลอกนี้ หลายกรณีก็พบว่า ผู้เสี ย ชีวิ ตถึงมือหมอช้าเกินไป อย่างไรก็ตาม การที่ถึงมือหมอเร็ว ก็ไม่ได้การันตีว่าจะรอด เพราะมีปัจจัยอื่น อีกมากมายที่ทำให้อาการท รุ ด อย่างน้อยมันก็ช่วยการันตีได้ว่า ก็มีคนดูแลแล้ว

ส่วนกรณีน้าค่อม ก็ถือว่าถึงมือหมอเร็วมาก เพราะน้าค่อมตรวจเจอเ ชื้อวันที่ 12 เมษายน และวันที่ 13 เมษายน ก็รั กษ าตัวในโรงพย าบาลแล้ว แต่ด้วยปัจจัยหลาย อย่างตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้จะอยู่ในโรงพย าบาล แต่อาการก็ท รุดลงได้เช่นกัน

5. วัคซีน ฉีดไวเท่าไรยิ่งดี

หลังจากที่น้าค่อมเ สียชี วิ ต เสียงสะท้อนจากคนดังเกี่ยวกับเ รื่ อ งวัคซีนก็ดังมากขึ้นกว่าเดิม เช่น นาตาลี เดวิส ก็มีการโพสต์รูปน้าค่อม พร้อมข้อความว่า “ถ้าประเทศเราได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเร็วกว่านี้ ถ้าประเทศเรามีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนมากกว่านี้ ถ้าประเทศเราเห็นแก่ความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่านี้ หลาย ความสูญเสียคงไม่เกิ ด #รู้กันอยู่ #รับไม่ได้”

ขอบคุณที่มาจาก kapook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *