กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด เช็ กเงื่อนไขเล ย

กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด เช็ กเงื่อนไขเล ย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งนักทรัพย ากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเ งิ นเดือน 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิป.ตรี 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
3 ตำแหน่งนักธรณีวิทย าปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
4 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
5 ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา วุฒิปวช. 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา วุฒิปวส. 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิปวส.

กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่ วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไชต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัครข้าราชการ > ปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” 2. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

กรมชลประทานเปิดรับสมัคร

1) ผู้สมัครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1-4) ให้แนบสำเนาปริญญาบัตร และผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ 5-7) ให้แนบสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ ดูเอกสารฉบับเต็ม

ขอขอบคุณที่มาจาก กรมชลประทาน, 2benews

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *