เช็ กด่ วน พบคลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ทำพุ่งหนัก วันเดียวติดเ ชื้ อ 23 ราย

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง

เช็ กด่ วน พบคลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ทำพุ่งหนัก วันเดียวติดเ ชื้ อ 23 ราย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กร รมการและเล ขานุการคณะกร รมการโ ร คติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์การแ พ ร่ ร ะบาดของเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รั กษ าอยู่โรงพย าบาล 156 ราย รั กษ าหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

สำหรับผู้ติ ด เ ชื้ อใหม่จำนวน 23 ราย เป็นรายที่ 173-195 เป็นผู้ป่ ว ยติดเ ชื้ อจากโรงน้ำแข็งซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีแนวทางในการควบคุมการแพร่ร ะ บ า ดของโ ร คดังนี้ คือ ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุ์กร ร ม ไ วรั ส โค โ ร น า 2019 ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทย าศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสั่งอายัดน้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้มาจำหน่ายและรอทำลาย รวมทั้งประสานพย าบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมและป้องกันการติ ด เ ชื้ อเพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่ า เ ชื้ อภายในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รถขนส่งน้ำแข็ง ห้องเย็น และบ้านพักคนงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดคร่าเชื้อโดย Swab อุปกรณ์พื้นผิวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมวิทย าศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังได้มีคำส่งปิดโรงงานชั่ วคราวเพื่อป้องกันการแพ ร่ ของโ ร ค จำนวน 14 วัน และนำพนักงานทุกคนตรวจหา เ ชื้ อถ้าพบติดให้รั กษ าในโรงพย าบาล ถ้าไม่ติ ด เ ชื้ อให้กักบริเวณ 14 วัน และให้ผู้มีประวัติสัมผัสเสี่ ย วสูงทุกคนมาตรวจและกักบริเวณตามที่จังหวัดกำหนด

โพสต์ดังกล่าว

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง

คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *