ไหว้แบบไหน ใช้ธูปกี่ดอกถึงจะถูกวิธี ทำผิดชีวิตเปลี่ยน

ไหว้แบบไหน ใช้ธูปกี่ดอกถึงจะถูกวิธี ทำผิดชีวิตเปลี่ยน

ในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ได้มีเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายรวมทั้งเทพยดาทุกชั้นฟ้าลงมาถวายความเคารพ เธอมีดอกไม้ เป็นดอกไม้ทิพย์ของเทวดาชั้นสวรรค์ และมีดอกไม้ของมนุษย์รวมไปถึงเครื่องหอมอย่างเช่น กำย าน ธูปเทียน เป็นต้น เ รื่ อ งนี้พระพุทธองค์ทรงทราบดีอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอามิสบูชา

ไหว้แบบไหน

เพราะในยุคนั้นมีคว ามเชื่ อเ รื่ อ งเทพเจ้าเทวดาและภูตผีมาก่อนอยู่แล้วการนำสิ่งของที่เป็นของหอมทั้งหลายมาบูชาจึงถือเป็นเ รื่ อ งปกติแยกจากกันไม่ได้พระพุทธองค์ไมได้ทรงห้ามการบูชาแบ บนี้แต่ก็ยังทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า

“อานนท์ พุทธบริษัททั้งสี่คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำการสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิสคือ ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น หาได้ชื่อว่าบูชาตถาคตเป็นการอันยิ่งไม่ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติอันชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยม”

แปลว่าพระองค์ยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นสำคัญส่วนพวกของหอมทั้งหลายที่นำมาบูชาก็ถือเทียบเปรียบเปรยว่าเป็นกลิ่นหอมของความดีอย่างเช่นกลิ่นของธูปหอมหรือกำย านเป็นต้น คนดี มักจะมีกลิ่นหอมติดตัวเทวดาก็มีกลิ่นหอมปรากฏอยู่ในกายทิพย์ทั้งสิ้น

ดั งนั้ นเ รื่ อ งความเข้าใจเ รื่ อ งการจุดธูปจึงมีที่มาที่ไปแบ บนี้คือจุดได้ตามคว ามเชื่ อที่ได้เชื่อได้ยินกันมาเพื่อเป็นการสักการบูชาทางหนึ่ง โดยการจุดธูปบูชาเทวดานั้นท่านผู้รู้ได้กรุณาให้คำแนะนำมาดังต่อไปนี้

แปลว่าพระองค์ยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นสำคัญส่วนพวกของหอมทั้งหลายที่นำมาบูชาก็ถือเทียบเปรียบเปรยว่าเป็นกลิ่นหอมของความดีอย่างเช่นกลิ่นของธูปหอมหรือกำย านเป็นต้น คนดี มักจะมีกลิ่นหอมติดตัวเทวดาก็มีกลิ่นหอมปรากฏอยู่ในกายทิพย์ทั้งสิ้น

ดั งนั้ นเ รื่ อ งความเข้าใจเ รื่ อ งการจุดธูปจึงมีที่มาที่ไปแบ บนี้คือจุดได้ตามคว ามเชื่ටที่ได้เชื่อได้ยินกันมาเพื่อเป็นการสักการบูชาทางหนึ่ง โดยการจุดธูปบูชาเทวดานั้นท่านผู้รู้ได้กรุณาให้คำแนะนำมาดังต่อไปนี้

ไหว้แบบไหน

จำนวนของการจุดธูป (สำคัญมาก)

การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร

การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเ รื่ อ งเกี่ยวกับธาตุสี่ใช้ในการสวดเสริม๑วงชะตาราศี

การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการจุดธูปเสริมด วงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ ของคนที่เกิ ดวันอาทิตย์

การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่เสี ย ชีວิตแล้ว

การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมด วงชะตาตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ

การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริม๑วงชะตา

การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหูใช้ในการสวดเสริม๑วงชะตา คนที่เกิ ดวันพุธกลางคืน

การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเ ล ขไม่เป็นมงคลจึงไม่นิยมจุดบูชา

การจุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์(เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)

การจุดธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาด วงชะตาเกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์

การจุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16ชั้น

การจุดธูป 17 ดอก : เป็นการเสริมด วงชะตาสวดเสริมด วงชะตา

การจุดธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด

การจุดธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

การจุดธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อการบูชาแม่พระธรณี

การจุดธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินครับและ 1 โลกมนุษย์

การจุดธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ

การจุดธูป 56 ดอก : เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

การจุดธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ขอขอบคุณ : หนังสือ คัมภีร์ พิธีกร รมแบบโบราณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *